Language of document :

Žaloba podaná dne 17. října 2008 - Carefogli v. ECB

(Věc F-84/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Maria Carefogli (Frankfurt, Německo) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Uložení ECB zaplatit náhradu újmy, kterou údajně způsobila žalobkyní z důvodu diskriminace související s odborářskou činností

Návrhové žádání žalobkyně

uložit žalované, aby zaplatila náhradu hmotné újmy odpovídající jednak rozdílu mezi platem obdrženým žalobkyní a platem platové třídy ("band") H, stupně 54 od roku 2004 do roku 2007, a sice 23 dalších platových stupňů, a jednak poskytnutí prémií ve výši 3 500 za každý rok v letech 2001, 2002 a 2003;

uložit žalované, aby zaplatila částku 157 000 eur nebo podpůrně 45 000 eur jako náhradu za nehmotnou újmu;

zrušit rozhodnutí ze dne 25. června 2008 o zamítnutí žádosti o přezkum před zahájením soudního řízení a rozhodnutí ze dne 7. srpna 2008 o zamítnutí stížnosti v rozsahu, v němž se tato rozhodnutí vztahují k projednávané žalobě;

uložit Evropské centrální bance náhradu nákladů řízení.

____________