Language of document :

Kanne 17.10.2008 - Cerafogli v. EKP

(Asia F-84/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Saksa) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

EKP:n velvoittaminen maksamaan korvausta kantajalle hänen ammattiyhdistystoimintaan perustuvasta syrjinnästä väitetysti aiheutuneesta vahingosta

Vaatimukset

Vastaaja on velvoitettava maksamaan vahingonkorvausta aineellisesta vahingosta, joka vastaa yhtäältä kantajalle maksetun palkan ja palkkaluokan ("band") H palkkatason 54 välillä olevaa eroa vuodesta 2004 vuoteen 2007 asti eli 23:a ylimääräistä palkkatasoa ja toisaalta vuosittain myönnettyä 3 500 euron suuruista lisäpalkkiota vuosilta 2001, 2002 ja 2003

vastaaja on velvoitettava maksamaan 157 000 euroa tai vaihtoehtoisesti 45 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä

oikeudenkäyntiä edeltävästä tutkimuksesta tehdyn vaatimuksen hylkäämisestä 25.6.2008 tehty päätös ja valituksen hylkäämisestä 7.8.2008 tehty päätös on tarvittaessa kumottava niiltä osin kuin nämä päätökset liittyvät nyt esillä olevaan kanteeseen ja

Euroopan keskuspankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________