Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 22. maija rīkojums - Cova/Komisija

(lieta F-101/07) 1

Procesa jautājumi - Iebilde par nepieņemamību

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Philippe Cova, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - S. A. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu samazināt līdz vienam gadam periodu, kurā prasītājs, ierēdnis, kas uzaicināts īslaicīgi ieņemt nodaļas valdītāja amatu, var saņemt diferencētu piemaksu, kas paredzēta Civildienesta noteikumu 7. panta 2. punktā

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 269, 10.11.07., 73. lpp.