Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 22 mai 2008 - Cova/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-101/07)1

(Incidente de procedură - Excepție de inadmisibilitate)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamant: Philippe Cova (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: S. A. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: J. Currall și B. Eggers, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei de a limita la un an perioada pentru care reclamantul, funcţionar căruia i s-a solicitat să ocupe ad interim un post de șef de unitate, poate beneficia de indemnizaţia diferenţiată prevăzută la articolul 7 alineatul (2) din Statutul funcţionarilor.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 269, 10.11.2007, p 73.