Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 22 maj 2008 - Cova mot kommissionen

(Mål F-101/07)1

(Rättegångshinder eller annan rättegångsfråga - Invändning om rättegångshinder)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Philippe Cova (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet att sökanden, som är tjänsteman som tillfälligt tjänstgör som enhetschef, endast kan erhålla det differentierade tillägg som föreskrivs i artikel 7.2 i tjänsteföreskrifterna under en period på ett år.

Avgörande

Talan avvisas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 269, 10.11.2007, s. 73