Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 22. května 2008 - Daskalis v. Komise

(Věc F-107/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Odměna - Článek 7 odst. 2 služebního řádu - Dočasný příspěvek - Nepřípustnost"

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Constantin Daskalis (Brusel, Belgie) (zástupce: S.A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí, kterým se na dobu jednoho roku omezuje období, po které může být žalobci, který je úředníkem, jenž byl vyzván, aby dočasně nastoupil na pracovní místo vedoucího oddělení, vyplácen příplatek stanovený v čl. 7 odst. 2 služebního řádu

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako nepřípustná.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady.

____________

1 - Úř. věst. C 315, 22.12.2007, s. 46.