Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 22. maija rīkojums - Daskalakis/Komisija

(lieta F-107/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Darba samaksa - Civildienesta noteikumu 7. panta 2. punkts - Īslaicīgs pabalsts - Nepieņemamība

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Constantin Daskalakis, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - S. A. Pappas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Lēmuma, ar kuru prasītājam - ierēdnim, kurš īslaicīgi ieņēma nodaļas vadītāja amatu, - tiesības saņemt Civildienesta noteikumu 7. panta 2. punktā noteikto atšķirīgo piemaksu tiek ierobežotas līdz vienam gadam, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

lietas dalībnieki sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.

____________

1 - OV C 315, 22.12.2007, 46. lpp.