Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 22 mai 2008 - Daskalis/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-107/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Remunerație - Articolul 7 alineatul (2) din Statutul funcționarilor - Indemnizație pentru interimat - Inadmisibilitate)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamant: Constantin Daskalis (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: S. A. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: J. Currall și B. Eggers, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei de a limita la un an perioada pentru care reclamantul, funcționar căruia i s-a cerut să ocupe provizoriu un post de șef de unitate, poate beneficia de indemnizația diferențiată prevăzută la articolul 7 alineatul (2) din Statutul funcționarilor.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisbilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 315, 22.12.07, p. 46.