Language of document :

Sklep predsednika prvega senata Sodišča za uslužbence z dne 22. maja 2008 - Daskalakis proti Komisiji

(Zadeva F-107/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Osebni prejemki - Člen 7(2) Kadrovskih predpisov - Začasni dodatek - Nedopustnost)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Constantin Daskalakis, (Bruselj, Belgija) (zastopnik: S. A. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in B. Eggers, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe, da se tožeči stranki, uradniku, ki je bil začasno razporejen na delovno mesto vodje enote, na eno leto omeji čas, v katerem je upravičen do diferencialnega dodatka iz člena 7(2) Kadrovskih predpisov.

Izrek sklepa

1)    Tožba se zavrže kot nedopustna.

2)    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 315, 22.12.07 str. 46.