Language of document :

2007. október 22-én benyújtott kereset - Strack kontra Bizottság

(F-119/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Guido Strack (Köln, Németország) (képviselő: H. Tettenborn Rechtsanwalt)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság 2005. május 30-i, 2006. december 19-i, 2007. január 12-i és 2007. július 20-i határozatát annyiban, amennyiben a Bizottság a felperes és az alperes között fennálló valamennyi konfliktussal kapcsolatban elutasította a független közvetítési eljárás lefolytatását, valamint az alperes azonnali beavatkozását és konfliktusmegoldó intézkedések meghozatalát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság 2007. február 26-i és 2007. július 20-i határozatát annyiban, amennyiben a Bizottság elutasította a baleseti és foglalkozási betegségi kockázatok elleni biztosításról szóló közös szabályok 19. cikkének (4) bekezdése szerinti ideiglenes járadék fizetését;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot arra, hogy a felperesnek megfelelő mértékű, de legalább 15 000 euró kártérítést fizessen a fenti kérelmekben hivatkozott megsemmisítendő határozatok miatt őt ért erkölcsi, nem vagyoni, valamint az egészségében bekövetkezett kárért; kötelezze továbbá az Európai Központi Bank által az érintett időszakra vonatkozóan a fő refinanszírozási műveletekre megállapított kamatlábat 2 százalékponttal meghaladó mértékű éves késedelmi kamat megfizetésére a keresetindítás időpontjától kezdve;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes az első és második kereseti kérelmét a felperessel szemben fennálló gondoskodási kötelezettség alperes általi megsértésére, a gondos ügyintézés elvére és a hatáskörrel való visszaélés tilalmára, illetve a Bizottság megtámadott határozatait érintő mérlegelési hibákra alapítja. Továbbá a felperes az első két kereseti kérelmet illetően azt kifogásolja, hogy a határozatok sértik az európai tisztviselők személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) 25. cikke (2) bekezdésének második mondatát, valamint sértik a testi sérthetetlenséghez és a magánélet tiszteletben tartásához való alapvető jogát, amelyeket az Alapjogi Charta 3. cikkének (1) bekezdése és 7. cikke (a második kereseti kérelem tekintetében a 41. és 47. cikk is), valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikke (a második kereseti kérelem tekintetében a 13. cikk is) lefektet.

A felperes a második kereseti kérelem tekintetében ezenkívül azt is kifogásolja, hogy a megtámadott határozatok sértik a személyzeti szabályzat 73. cikkét, valamint a baleseti és foglalkozási betegségi kockázatok elleni biztosításról szóló szabályok eljárási rendelkezéseit, különösen annak 15. és azt követő cikkeit.

Harmadik kereseti kérelmében a felperes előadja, hogy az alperes által szerinte elkövetett közszolgálati kötelességszegés miatt az EK-Szerződés 288. cikkének (2) bekezdése és az általános jogelvek alapján az őt ért nem vagyoni kár vonatkozásában megfelelő kártérítésre tarthat igényt.

Negyedik kereseti kérelmével a felperes azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest az eljárás költségeinek viselésére, mivel az az orvosi bizottság állítólagos állásfoglalása tekintetében a panaszt elutasító határozatában állítólag valótlan állításokkal provokálta ki a jelen keresetet.

____________