Language of document :

2007 m. spalio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Strack prieš Komisiją

(Byla F-119/07)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovas: Guido Strack (Kelnas, Vokietija), atstovaujamas advokato H. Tettenborn

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2005 m. gegužės 30 d., 2006 m. gruodžio 19 d., 2007 m. sausio 12 d. ir 2007 m. liepos 20 d. Europos Komisijos sprendimus tiek, kiek jais atsisakyta vykdyti nepriklausomą meditacijos procedūrą dėl visų ieškovo ir atsakovės konfliktų, taikyti neatidėliotiną atsakovės intervenciją ir imtis konfliktų sprendimo priemonių.

Panaikinti 2007 m. vasario 26 d. ir 2007 m. liepos 20 d. Europos Komisijos sprendimus tiek, kiek jais atsisakyta mokėti išmoką pagal Bendrųjų taisyklių dėl Europos Bendrijų pareigūnų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 19 straipsnio 4 dalį.

Nurodyti Europos Komisijai sumokėti ieškovui tinkamo dydžio, bet mažiausiai 15 000 eurų, nuostolių atlyginimą už dėl pirmiau nurodytų prašomų panaikinti sprendimų jam sukeltą moralinę, neturtinę žalą bei žalą sveikatai ir delspinigius, 2 % per metus didesnius už atitinkamą laikotarpį pagrindinėms refinansavimo operacijoms Europos centrinio banko nustatytą palūkanų normą, mokėtinus nuo ieškinio pareiškimo momento.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas pirmąjį ir antrąjį ieškinio pagrindus grindžia atsakovei nustatytos rūpinimosi ieškovu pareigos pažeidimu, gero administravimo principu ir draudimu piktnaudžiauti įgaliojimais arba vertinimo trūkumu ginčijamuose Komisijos sprendimuose. Be to, dėl dviejų pirmųjų reikalavimų ieškovas tvirtina, kad sprendimai pažeidžia Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau - Pareigūnų tarnybos nuostatai) 25 straipsnio antrosios pastraipos antrą sakinį ir jo pagrindines teises į fizinę neliečiamybę ir privataus gyvenimo apsaugą, įtvirtintas Pagrindinių teisių chartijos 3 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnyje (antrojo reikalavimo atveju - dar ir 41 ir 47 straipsniuose) bei Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnyje (antrojo reikalavimo atveju - dar ir 13 straipsnyje).

Pateikdamas antrąjį reikalavimą ieškovas, be kita ko, nurodo, kad ginčijami sprendimai pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnį ir Taisyklėse dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų nustatytas procedūrines nuostatas, ypač 15 ir paskesnius straipsnius.

Pateikdamas trečiąjį reikalavimą ieškovas tvirtina, kad dėl, jo nuomone, netinkamo atsakovės elgesio pagal EB sutarties 288 straipsnio 2 dalį ir bendruosius teisės principus jis turi teisę į atitinkamą nuostolių atlyginimą už patirtą neturtinę žalą.

Ketvirtuoju reikalavimu ieškovas prašo atsakovės atlyginti bylinėjimosi išlaidas, nes ji išprovokavo šį ieškinį, sprendime atmesti skundą dėl tariamos medicininės komisijos nuomones pateikdama neva melagingus teiginius.

____________