Language of document :

31. oktoobril 2007 esitatud hagi - Baniel-Kubinova jt versus parlament

(Kohtuasi F-131/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Barbora Baniel-Kubinova jt (Luxembourg, Luksemburgi Suurhertsogiriik) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

-    Tühistada Euroopa Parlamendi ametisse nimetava asutuse otsused, millega keelduti hagejatele maksmast personalieeskirjade VII lisa artiklis 10 sätestatud päevaraha;

-    mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad väidavad oma hagi toetuseks, et rikuti personalieeskirjade artiklit 71 ja personalieeskirjade VII lisa artiklit 10.

____________