Language of document :

Kanne 31.10.2007 - Baniel-Kubinova ym. v. parlamentti

(Asia F-131/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Barbora Baniel-Kubinova (Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta) ynnä muut (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan parlamentin nimittävän viranomaisen päätökset olla myöntämättä kantajalle henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 10 artiklassa tarkoitettua päivärahaa on kumottava.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteidensa tueksi kantajat vetoavat henkilöstösääntöjen 71 artiklan ja henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 10 artiklan rikkomiseen.

____________