Language of document :

Tožba, vložena 31. oktobra 2007 - Baniel-Kubinova in drugi proti Parlamentu

(Zadeva F-131/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Barbora Baniel-Kubinova (Luxembourg, Veliko vojvodstvo Luksemburg) in drugi (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožečih stranke

-    Za nične naj se razglasijo odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), Evropskega parlamenta o tem, da se tožeči stranki ne dodeli dnevnega nadomestila iz člena 10 Priloge VII h Kadrovskim predpisom;

-    toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v podporo svojim tožbam zatrjujejo kršitev člena 71 Kadrovskih predpisov in člena 10 Priloge VII h Kadrovskim predpisom.

____________