Language of document :

Žaloba podaná dne 16. dubna 2008 - Spee v. Europol

(Věc F-43/08)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: David Spee (Rijswijk, Nizozemsko) (zástupce: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Europolu o zrušení nabídky zaměstnání, o něž se žalobce ucházel, a nabídku opět zveřejnit, jakož i návrh na přiznání náhrady škody

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí přijaté na základě stížnosti dne 7. ledna 2008, jakož i rozhodnutí, na nichž se zakládalo (rozhodnutí ze dne 20. června 2007 prohlásit za volné místo "first officer" v oddělení infrastruktury IMT1 a rozhodnutí ze dne 7. ledna 2008 nejmenovat žalobce);

uložit Europolu, aby nalezl spravedlivé řešení situace, v níž se nachází žalobce v důsledku přijetí nezodpovědného a nesprávného rozhodnutí;

uložit Europolu, aby žalobci zaplatil náhradu škody v čisté výši 5 000 eur;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

____________