Language of document :

16. aprillil 2008 esitatud hagi - Spee versus Europol

(Kohtuasi F-43/08)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: David Spee (Rijswijk, Madalmaad) (esindaja: advokaat P. de Casparis)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada Europoli otsus võtta tagasi tööpakkumine, millele hageja esitas oma kandidatuuri, ja see hiljem uuesti avaldada, ning kahjuhüvitise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada 7. jaanuaril 2008 kaebuse kohta tehtud otsus ja selle aluseks olevad 20. juuni 2007. aasta ja 6. juuli 2007. aasta otsused, millega kuulutati First Officer'i ametikoht IMT1 Infrastructure Unit'is uuesti vabaks ja millega hagejat ametisse ei nimetatud;

Nõuda, et Europol otsiks õiglase lahenduse olukorrale, millesse hageja järelemõtlematu ja vale otsuse tegemise tõttu on sattunud;

mõista Europolilt hageja kasuks välja hüvitis netosummas kuni 5 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Europolilt.

____________