Language of document :

Kanne 16.4.2008 - David Spee v. Europol

(Asia F-43/08)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: David Spee (Rijswijk, Alankomaat) (edustaja: asianajaja P. de Casparis)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Europolin sen päätöksen kumoaminen, jolla kumottiin avointa toimea koskeva ilmoitus, johon kantaja oli vastannut, ja jonka mukaan tämä ilmoitus julkaistaan myöhemmin, sekä vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

Valituksen perusteella 7.1.2008 tehty päätös ja sen taustalla olevat 20.6.2007 ja 6.7.2007 tehdyt päätökset, joissa IMT1 Infrastructure Unitin First Officerin toimen todettiin olevan jälleen avoimena ja joilla kantaja jätettiin nimittämättä tähän toimeen, on kumottava,

Europol on velvoitettava siihen, että se pyrkii löytämään kohtuullisen ratkaisun tilanteeseen, johon kantaja joutui harkitsemattoman ja virheellisen päätöksen tekemisen seurauksena

Europol on velvoitettava maksamaan kantajalle vahingonkorvauksena 5 000 euron suuruinen nettosumma

Europol on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________