Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 16. aprīlī - Spee/Eiropols

(lieta F-43/08)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: David Spee, Rijswijk (Nīderlande) (pārstāvis - P. de Casparis, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

Strīda priekšmets un apraksts

Eiropola lēmuma atsaukt darba piedāvājumu, atsaucoties uz kuru prasītājs bija pieteicis savu kandidatūru, un atkārtoti publicēt to vēlāk atcelšana, kā arī prasība par zaudējumu atlīdzību.

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu par 2008. gada 7. janvāra sūdzību, kā arī tā pamatā esošos 2007. gada 20. jūnija un 2007. gada 6. jūlija lēmumus, ar kuriem atkārtoti atzīts par vakantu vecākā izmeklētāja amats IMT 1 Infrastruktūras nodaļā un prasītājs nav iecelts šajā amatā;

uzdot Eiropolam rast taisnīgu risinājumu situācijai, kas prasītājam radusies sakarā ar neuzmanīga un kļūdaina lēmuma pieņemšanu;

piespriest Eiropolam atlīdzināt prasītājam zaudējumus līdz EUR 5000 neto apmēram;

piespriest Eiropolam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________