Language of document :

Beroep ingesteld op 16 april 2008 - Spee / Europol

(Zaak F-43/08)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: David Spee (Rijswijk, Nederland) (vertegenwoordiger: P. de Casparis, advocaat)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van Europol om de vacature waarop verzoeker had gesolliciteerd in te trekken en op een later tijdstip opnieuw open te stellen alsmede vordering tot schadevergoeding

Conclusies

nietig te verklaren het besluit op bezwaar van 7 januari 2008 alsmede de onderliggende besluiten van 20 juni 2007 en 6 juli 2007 om de vacature voor First Officer in de IMT1 Infrastructure Unit opnieuw open te stellen en verzoeker niet aan te stellen;

Europol te veroordelen om zorg te dragen voor een billijke oplossing voor de situatie waarin verzoeker als gevolg van de onzorgvuldige en onjuiste besluitvorming terecht is gekomen;

Europol te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding ter hoogte van 5 000 EUR netto;

Europol te verwijzen in de kosten van de procedure.

____________