Language of document :

Acțiune introdusă la 16 aprilie 2008 - Spee/Europol

(Cauza F-43/08)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: David Spee (Rijswijk, Ţările de Jos) (reprezentant: P. de Casparis, avocat)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Europol de a retrage oferta de angajare pentru care reclamantul își depusese candidatura și de a o republica ulterior, precum și o cerere de despăgubiri

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 7 ianuarie 2008, adoptată ca urmare a unei reclamații, precum și a deciziilor pe care se întemeia aceasta, din 20 iunie 2007 și 6 iulie 2007, de a declara din nou vacant postul de First Officer în cadrul IMT1 Infrasatructure Unit și de a nu îl numi pe reclamant;

obligarea Europol de a găsi o soluție echitabilă situației în care se găsește reclamantul ca urmare a luării unei decizii imprudente și eronate;

obligarea Europol la plata către reclamant a unei despăgubiri de 5000 euro net;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.

____________