Language of document :

2008. május 19-én benyújtott kereset - Giannini kontra Bizottság

(F-49/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Massimo Giannini (Brüsszel, Belgium) (képviselők: L. Levi és C. Ronzi ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészről a felperes elbocsátásáról szóló határozat megsemmisítése és az alperesnek a szerződés további fennállásával összefüggő valamennyi vagyoni jogosultság megfizetésére való kötelezése, valamint a felperestől a vagyoni jogosultságokat megtagadó több határozat megsemmisítése. Másrészről a felperest ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes elbocsátásáról szóló, 2007. július 10-én közölt határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén semmisítse meg a panaszt elutasító, 2008. február 5-én közölt határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperes szerződésének további fennállásával összefüggő valamennyi vagyoni jogosultság (különösen az alapilletmény, a nyújtott munkanélküli-járadékból való levonás, a szerződés hároméves időtartamára kiszámolt juttatások, támogatások és térítések, valamint az alkalmazási helyről a származási helyre való utazás költsége) megfizetésére, az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletekre megállapított, az érintett időszakban alkalmazott kamatlábat 3 százalékponttal meghaladó mértékű, az egyes jogosultságok esedékességének időpontjától a teljes megfizetésig számított késedelmi kamattal növelve;

a Közszolgálati Törvényszék mindenesetre semmisítse meg a felperes 2007. augusztusi díjazásából 5 218,22 euró, vagyis a felperes alkalmazási helyéről a származási helyére való utazás költsége egy részének megfelelő összeg levonását elrendelő 2007. július 27-i és a 2007. szeptember 20-i határozatot, és következésképpen rendelje el ezen 5 218,22 euró visszatérítését az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletekre megállapított, az érintett időszakban alkalmazott kamatlábat 3 százalékponttal meghaladó mértékű, 2007. augusztus 15-től a teljes megfizetésig számított késedelmi kamattal növelve;

a Közszolgálati Törvényszék mindenesetre semmisítse meg a beilleszkedési támogatást a 2006 novemberében kapott összeg egyharmadára korlátozó, valamint a 2006. februári díjazásból az összeg további kétharmadának, vagyis 4 278,50 eurónak a visszatéríttetését elrendelő 2007. augusztus 28-i határozatot, és következésképpen rendelje el ezen 4 278,50 euró visszatérítését az Európai Központi Bank által a fő refinanszírozási műveletekre megállapított, az érintett időszakban alkalmazott kamatlábat 3 százalékponttal meghaladó mértékű, 2008. február 15-től a teljes megfizetésig számított késedelmi kamattal növelve;

a Közszolgálati Törvényszék rendelje el az előzetesen 200 000 euróra becsült vagyoni és nem vagyoni kár megtérítését;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________