Language of document :

2008 m. gegužės 19 d. pareikštas ieškinys byloje Giannini prieš Komisiją

(Byla F-49/08)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Massimo Giannini (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų L. Levi ir C. Ronzi

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, sprendimo atleisti ieškovą panaikinimas, nurodymas atsakovei sumokėti visas pinigines išmokas, susijusias su sutarties tęsimu, ir kelių sprendimų, kuriais jam buvo atsisakyta skirti pinigines išmokas, panaikinimas. Antra, prašymas atlyginti ieškovo patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti sprendimą atleisti ieškovą, apie kurį pranešta 2007 m. liepos 10 dieną.

Prireikus, panaikinti sprendimą atmesti skundą, įteiktą 2008 m. vasario 5 dieną.

Nurodyti Komisijai sumokėti visas pinigines išmokas, susijusias su sutarties su ieškovu tęsimu (visų pirma, bazinį darbo užmokestį, atskaičiavus išmokėtas bedarbio pašalpas, pašalpas, išmokas ir kompensacijas, apskaičiuotas trejų metų sutarties trukmei, taip pat kelionės išlaidas nuo darbo vietos iki kilmės vietos), padidintas palūkanomis už praleistą terminą skaičiuojant nuo to momento, kai kiekviena iš šių sumų tapo mokėtina, iki visiško atsiskaitymo, apskaičiuotomis remiantis atitinkamu laikotarpiu taikomu, Europos centrinio banko nustatytu fiksuotu dydžiu pagrindinėms refinansavimo operacijoms ir padidintomis trimis punktais.

Bet kuriuo atveju panaikinti 2007 m. liepos 27 d. ir 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimus iš ieškovo atlyginimo už 2007 m. rugpjūčio mėnesį išskaičiuoti 5 218,22 EUR sumą, atitinkančią dalį ieškovo kelionės išlaidų nuo darbo vietos iki kilmės vietos, ir dėlto kompensuoti šią 5 218,22 EUR sumą, padidintą palūkanomis už praleistą terminą skaičiuojant nuo 2007 m. rugpjūčio 15 d. iki visiško atsiskaitymo, apskaičiuotomis remiantis atitinkamu laikotarpiu taikomu, Europos centrinio banko nustatytu fiksuotu dydžiu pagrindinėms refinansavimo operacijoms ir padidintomis trimis punktais.

Bet kuriuo atveju panaikinti 2007 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą sumažinti įsikūrimo išmoką iki vieno trečdalio nuo 2006 m. lapkričio mėnesį gautos sumos bei susigrąžinti kitus du trečdalius, t. y. 4 278,5 EUR, išskaičiuojant iš atlyginimo už 2006 m. vasario mėnesį, ir dėlto nurodyti kompensuoti šią 4 278,5 EUR sumą, padidintą palūkanomis už praleistą terminą skaičiuojant nuo 2008 m. vasario 15 d. iki visiško atsiskaitymo, apskaičiuotomis remiantis atitinkamu laikotarpiu taikomu, Europos centrinio banko nustatytu fiksuotu dydžiu pagrindinėms refinansavimo operacijoms ir padidintomis trimis punktais.

Priteisti nuostolius ir palūkanas, skirtus atlyginti patirtą turtinę ir neturtinę žalą, šiuo metu vertinamą 200 000 EUR.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

____________