Language of document :

Žaloba podaná dne 21. května 2008 - Stols v. Rada

(Věc F-51/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Wilhelmus Louis Maria Stols (Se Halstern, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nezařadit žalobce na seznam osob povýšených do platové třídy AST11 z titulu hodnoceného roku 2007

Žalobní důvody a hlavní argumenty

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nezařadit žalobce na seznam osob povýšených do platové třídy z titulu hodnoceného roku 2007 v rozsahu, v němž toto rozhodnutí vyplývá ze sdělení zaměstnancům č. 136/07 ze dne 16. července 2007;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterým se zamítá stížnost žalobce;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________