Language of document :

21. mail 2008 esitatud hagi -Stols versus nõukogu

(Kohtuasi F-51/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Wilhelmus Louis Maria Stols (Halsteren, Madalmaad) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus mitte kanda hagejat 2007. aasta edutamiste raames palgaastmele AST 11 edutatute nimekirja.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus mitte kanda hagejat 2007. aasta edutamiste raames palgaastmele AST 11 edutatute nimekirja, nagu see tuleneb 16. juuli 2007. aasta personaliteatest nr 136/07;

tühistada vajadusel ametisse nimetava asutuse otsus hageja kaebuse rahuldamata jätmise kohta;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________