Language of document :

Kanne 21.5.2008 - Stols v. neuvosto

(Asia F-51/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Wilhelmus Louis Maria Stols (Halsteren, Alankomaat) (edustaja: asianajaja S. Rodrigues ja asianajaja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamiskanne nimittävän viranomaisen päätöksestä, jolla kantajaa ei otettu palkkaluokkaan AST 11 ylennettyjen virkamiesten luetteloon vuoden 2007 ylennyskierroksella.

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen päätös, jolla kantajaa ei otettu palkkaluokkaan AST 11 ylennettyjen virkamiesten luetteloon vuoden 2007 ylennyskierroksella, sellaisena kuin tämä päätös on henkilöstölle 16.7.2007 annetussa tiedoksiannossa nro 136/07, on kumottava,

nimittävän viranomaisen päätös, jolla hylättiin kantajan oikaisupyyntö, on tarvittaessa kumottava

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________