Language of document :

Beroep ingesteld op 21 mei 2008 - Stols / Raad

(Zaak F-51/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Wilhelmus Louis Maria Stols (Halsteren, Nederland) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag om verzoeker niet op te nemen op de lijst van personen die in het kader van de bevorderingsronde 2007 tot de rang AST 11 zijn bevorderd

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag om verzoeker niet op te nemen op de lijst van personen die in het kader van de bevorderingsronde 2007 tot de rang AST 11 zijn bevorderd, zoals dit besluit volgt uit de mededeling aan het personeel nr. 136/07 van 16 juli 2007;

nietigverklaring, voor zover nodig, van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag houdende afwijzing van verzoekers klacht;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten van de procedure.

____________