Language of document :

4. juunil 2008 esitatud hagi - Plasa versus komisjon

(Kohtuasi F-52/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Wolfgang Plasa (Alžiir, Alžeeria) (esindaja: advokaat G. Vandersanden)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada komisjoni 8. mai 2008. aasta otsus määrata hageja alates 1. augustist 2008 tagasi komisjoni asukohta Brüsselis, ja teiseks nõue sellest otsusest tulenevalt tekitatud varalise ja moraalse kahju hüvitamiseks.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 8. mai 2008. aasta otsus määrata hageja alates 1. augustist 2008 tagasi komisjoni asukohta Brüsselis;

näha ette sellest otsusest tulenevalt tekitatud varalise ja moraalse kahju hüvitamiseks, kusjuures esimesena nimetatud kahju hinnanguliseks suuruseks on 150000 eurot ja teise hinnanguliseks suuruseks ühe aasta palk, s.o 150000 eurot, ning mõlemad hinnangud on esialgsed ning tehtud tingimusel, et neid saab hiljem täpsustada;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________