Language of document :

Kanne 4.6.2008 - Plasa v. komissio

(Asia F-52/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Wolfgang Plasa (Alger, Algeria) (edustaja: asianajaja G. Vandersanden)

Vastaaja: komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission 8.5.2008 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja on siirretty Brysselin toimipisteeseen 1.8.2008 lukien ja tällä päätöksellä aiheutetun aineellisen vahingon sekä henkisen kärsimyksen korvaaminen.

Vaatimukset

Komission 8.5.2008 tekemä päätös, jolla kantaja on siirretty Brysselin toimipisteeseen 1.8.2008 lukien, on kumottava

Tällä päätöksellä aiheutettu aineellinen vahinko ja henkinen kärsimys on korvattava; ensin mainitun vahingon määräksi arvioidaan 150 000 euroa ja toiseksi mainitun määräksi yhden vuoden palkkaa vastaava määrä, eli 150 000 euroa; nämä arviot ovat väliaikaisia ja täydennettävissä

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________