Language of document :

Acțiune introdusă la 4 iunie 2008 - Plasa/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-52/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Wolfgang Plasa (Alger, Algeria) (reprezentant: G. Vandersanden, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Pe de o parte, anularea deciziei Comisiei din 8 mai 2008 de repartizare a reclamantului la sediul din Bruxelles începând cu 1 august 2008 și, pe de altă parte, o cerere de reparare a prejudiciului material și moral suferit ca urmare a acestei decizii

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei din 8 mai 2008 de repartizare a reclamantului la sediul din Bruxelles începând cu 1 august 2008;

obligarea la repararea prejudiciului material și moral suferit ca urmare a acestei decizii, primul fiind evaluat la 150 000 euro, iar al doilea la echivalentul salariului pe un an, și anume 150 000 euro, aceste evaluări fiind făcute cu titlu provizoriu și sub rezerva majorării lor pe parcursul procesului;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________