Language of document :

Žaloba podaná dne 3. května 2008 - Bouillez a další v. Rada

(Věc F-53/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Vincent Bouillez (Overijse, Belgie) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nepovýšit žalobce do platové třídy AST 7 za hodnocený rok 2007

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nepovýšit žalobce do platové třídy AST 7 za hodnocený rok 2007 (zasedání 2007), a bude-li to nezbytné, rozhodnutí o povýšení do uvedené platové třídy za stejný hodnocený rok těch úředníků, jejichž jména jsou uvedena na seznamu povýšených osob zveřejněném v CP č. 136/07 ze dne 16. července 2007, kteří vykonávali úkoly na nižší úrovni odpovědnosti, nežli je jejich zařazení;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________