Language of document :

Beroep ingesteld op 28 mei 2008 - Bouillez e.a. / Raad

(Zaak F-53/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Vincent Bouillez (Overijse, België) en anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten van het tot aanstelling bevoegd gezag om verzoekers in het kader van de bevorderingsronde 2007 niet tot de rang AST 7 te bevorderen

Conclusies

nietigverklaring van de besluiten van het tot aanstelling bevoegd gezag om verzoekers in het kader van de bevorderingsronde 2007 (zittingsjaar 2007) niet tot de rang AST 7 te bevorderen en, voor zover nodig, van de besluiten om in het kader van diezelfde bevorderingsronde de ambtenaren wier namen zijn opgenomen op de lijst van bevorderden bekendgemaakt in de mededeling aan het personeel nr. 136/07 van 16 juli 2007 en die werkzaamheden hebben uitgeoefend met minder verantwoordelijkheden dan hun taken, tot die rang te bevorderen;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten van de procedure.

____________