Language of document :

Acțiune introdusă la 3 mai 2006 - Bouillez și alții/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza F-53/08)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Vincent Bouillez (Overijse, Belgia) și alții (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor AIPN de a nu îi promova pe reclamanți la gradul AST 7 pentru exercițiul de promovare 2007

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor AIPN de a nu îi promova pe reclamanți la gradul AST 7 pentru exercițiul de promovare 2007 (sesiunea 2007) și, în măsura necesară, a deciziilor de promovare la acest grad, pentru același exercițiu de promovare, a funcționarilor ale căror nume sunt înscrise pe lista persoanelor promovate publicată în CP nr. 136/07 din 16 iulie 2007, care au exercitat sarcini de un nivel de responsabilitate inferior;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________