Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 26. května 2008 - Braun-Neumann v. Parlament

(Věc F-79/07) 1

(Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Pozůstalostní důchod - Vyplacení ve výši 50 % z důvodu dalšího žijícího manželského partnera - Nepřípustnost - Opožděné podání stížnosti - Nepominutelná podmínka řízení - Přezkum z úřední povinnosti - Časová působnost jednacího řádu Soudu)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Německo) (zástupce: P. Ames, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: J. F. De Wachter, K. Zejdová a S. Seyr, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na vyplacení pozůstalostního důchodu v plné výši

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako nepřípustná.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 235, 6.10.2007, s. 31