Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 26.5.2008 - Braun-Neumann v. parlamentti

(Asia F-79/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Eläkkeet - Perhe-eläke - Eläkkeen maksaminen 50-prosenttisesti toisen eloon jääneen puolison olemassaolon johdosta - Tutkimatta jättäminen - Myöhässä tehty valitus - Viran puolesta huomioitu ehdoton prosessinedellytys - Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen ajallinen soveltamisala)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Saksa) (edustaja: asianajaja P. Ames)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: J. F. De Wachter, K. Zejdová ja S. Seyr)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus perhe-eläkkeen täysimääräisestä suorittamisesta

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 235, 6.10.2007, s. 31.