Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 26. maija rīkojums - Braun-Neumann/Parlaments

(lieta F-79/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pensijas - Apgādnieka zaudējuma pensija - Pārskaitījums 50 % apmērā, ja ir vēl viens pārdzīvojušais apgādājamais laulātais - Nepieņemamība - Nokavēts prasījums - Absolūts šķērslis tiesas procesam - Jautājuma izskatīšana pēc savas ierosmes - Civildienesta tiesas Reglamenta piemērošana laikā

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann, Merzig (Vācija) (pārstāvis - P. Ames, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - J. F. De Wachter, K. Zejdová un S. Seyr)

Priekšmets

Prasība izmaksāt apgādnieka zaudējuma pensiju pilnā apmērā.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV L 235, 06.10.2007., 31. lpp.