Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-ewwel Awla) tas-26 ta' Mejju 2008 - Braun-Neumann vs Il-Parlament

(Kawża F-79/07)1

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Pensjonijiet - Pensjoni tas-superstiti - Ħlas sa 50% minħabba li jeżisti konjuġi superstiti ieħor - Inammissibbiltà - Ilment tardiv - Inammissibbiltà tar-rikors għal raġunijiet ta' ordni pubbliku - Tqajjim ex officio - Applikazzjoni fiż-żmien tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza)

Lingwa tal-kawża: Il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, il-Ġermanja) (rappreżentant: P. Ames, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: J. F. De Wachter, K. Zejdová u S. Seyr, aġenti)

Suġġett

Talba għall-ħlas sħiħ tal-pensjoni tas-superstiti.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud bħala inammissibbli.

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

____________

1 - ĠU C 235, 06.10.2007, p. 31.