Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 26 mei 2008 - Braun-Neumann / Parlement

(Zaak F-79/07) 1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Pensioenen - Weduwnaarspensioen - Betaling van 50 % wegens het bestaan van tweede overlevende echtgenoot - Niet-ontvankelijkheid - Te laat ingediende klacht - Middel van niet-ontvankelijkheid van openbare orde - Toetsing ambtshalve - Toepassing in de tijd van reglement voor de procesvoering van het Gerecht)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Duitsland) (vertegenwoordiger: P. Ames, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: J. F. De Wachter, K. Zejdová en S. Seyr, gemachtigden)

Voorwerp

Vordering tot volledige betaling van het weduwnaarspensioen

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 235 van 6.10.2007, blz. 31.