Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 26 mai 2008 - Braun-Neumann/Parlamentul European

(Cauza F-79/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Pensii - Pensie de urmaș - Plată în proporție de 50 % datorită existenței unui al doilea soț supraviețuitor - Inadmisibilitate - Tardivitatea reclamației - Cauză de inadmisibilitate de ordine publică - Invocare din oficiu - Aplicare în timp a Regulamentului de procedură al Tribunalului)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig, Germania) (reprezentant: P. Ames, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: J. F. De Wachter, K. Zejdová și S. Seyr, agenți)

Obiectul

Cerere de plată integrală a pensiei de urmaș.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 235, 06.10.07, p. 31