Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. září 2008 - Coto Moreno v. Komise

(Věc F-127/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Otevřené výběrové řízení - Nezapsání na seznam kandidátů - Hodnocení písemné a ústní části výběrového řízení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (zástupci: K. Lemmens a C. Doutrelepont, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: B. Eggers a M. Velardo, jako zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí výběrové komise v rámci výběrového řízení EPSO AD/25/05 ze dne 12. února 2007 nezapsat žalobkyni na seznam kandidátů v rámci uvedeného výběrového řízení - Návrh na náhradu škody s příslušenstvím

Výrok rozsudku

Žaloba J. M. Coto Moreno se zamítá.

Každá účastnice řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 22, 26.1.2008, s. 57.