Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2008. szeptember 11-i ítélete - Moreno kontra Bizottság

(F-127/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Általános versenyvizsga - A tartaléklistára való felvétel megtagadása - Az írásbeli és szóbeli vizsgák értékelése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (képviselők: K. Lemmens és C. Doutrelepont ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: B. Eggers és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EPSO AD/25/05 versenyvizsga vizsgabizottságának 2007. február 12-i, a felperes nevének az említett versenyvizsga tartaléklistájára való felvételét megtagadó határozatának megsemmisítése - Kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék Juana Maria Coto Moreno keresetét elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 22., 2008.1.26., 57. o.