Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. septembra spriedums - Coto Moreno/Komisija

(lieta F-127/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Atklāts konkurss - Neiekļaušana rezerves sarakstā - Rakstveida un mutvārdu pārbaudījumu novērtēšana

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Juana Maria Coto Moreno, Gaborone (Botsvana) (pārstāvji - K. Lemmens un C. Doutrelepont, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - B. Eggers un M. Velardo)

Priekšmets

Prasība atcelt konkursa EPSO AD/25/05 atlases komisijas 2007. gada 12. februāra lēmumu neiekļaut prasītāju minētā konkursa rezerves sarakstā - Prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

Coto Moreno prasības pieteikumu noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 22, 26.01.2008., 57. lpp.