Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 september 2008 - Coto Moreno mot kommissionen

(Mål F-127/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Allmänt uttagningsprov - Beslut att inte uppta sökanden i förteckning över godkända sökande - Bedömning av de skriftliga och de muntliga proven)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (ombud: advokaterna K. Lemmens och C. Doutrelepont)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: B. Eggers och M. Velardo.)

Saken

Ogiltigförklaring av det beslut som uttagningskommittén vid uttagningsprovet EPSO AD/25/05 fattade den 12 februari 2007 att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande vid nämnda uttagningsprov - Begäran om skadestånd

Domslut

Juana Maria Coto Morenos talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 22, 26.1.2008, s. 57.