Language of document :

Жалба, подадена на 30 юли 2008 г. - Kipp/Европол

(Дело F-65/08)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Michael Kipp (Хага, Нидерландия) (представител: P. de Casparis, avocat)

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол)

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението от 4 октомври 2007 г., с което Европол уведомява жалбоподателя, че няма никаква възможност да му предложи постоянна длъжност.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 4 октомври 2007 г., с което ответникът уведомява жалбоподателя, че няма никаква възможност да му предложи постоянна длъжност, както и решение от 29 април 2008 г., с което се отхвърля жалбата срещу първото решение и срещу решението от 12 юни 2008 г., което е продължение на това от 4 октомври 2007 г.;

да се осъди Европол да заплати съдебните разноски.

____________