Language of document :

Žaloba podaná dne 30. července 2008 - Kipp v. Europol

(Věc F-65/08)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Michael Kipp (Haag, Nizozemsko) (zástupce: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 4. října 2007, kterým Europol žalobce informoval, že není možné mu nabídnout stálé pracovní místo

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 4. října 2007, kterým žalovaný žalobce informoval, že není možné mu nabídnout stálé pracovní místo, jakož i rozhodnutí ze dne 29. dubna 2008, kterým se zamítá stížnost podaná proti prvnímu rozhodnutí, a rozhodnutí ze dne 12. června 2008, které následovalo po rozhodnutí ze dne 4. října 2007;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

____________