Language of document :

Sag anlagt den 30. juli 2008 - Kipp mod Europol

(Sag F-65/08)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Michael Kipp (Haag, Nederlandene) (ved avocat P. de Casparis)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen af 4. oktober 2007, hvorved Europol meddelte sagsøgeren, at der ikke var mulighed for at tilbyde ham en fast stilling.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 4. oktober 2007, hvorved Europol meddelte sagsøgeren, at der ikke var mulighed for at tilbyde ham en fast stilling, af afgørelsen af 29. april 2008 om afslag på klagen over den første afgørelse, og af afgørelsen af 12. juni 2008, som er truffet i forlængelse af afgørelsen af 4. oktober 2007.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________