Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 30. jūlijā - Kipp/Eiropols

(lieta F-65/08)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michael Kipp, Hāga (Nīderlande) (pārstāvis - P. de Casparis, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

Strīda priekšmets un apraksts

2007. gada 4. oktobra lēmuma, ar kuru Eiropols informēja prasītāju, ka nav iespējams piedāvāt viņam pastāvīgu amatu, atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2007. gada 4. oktobra lēmumu, ar kuru atbildētājs informēja prasītāju, ka nav iespējams piedāvāt viņam pastāvīgu amatu, kā arī atcelt 2008. gada 29. aprīļa lēmumu, ar kuru noraidīta par pirmo lēmumu iesniegtā sūdzība, un 2008. gada 12. jūnija lēmumu, kas ir 2007. gada 4. oktobra lēmuma turpinājums;

piespriest Eiropolam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________