Language of document :

Acțiune introdusă la 30 iulie 2008 - Kipp/Oficiul European de Poliţie (Europol)

(Cauza F-65/08)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: Michael Kipp (Haga, Țările de Jos) (reprezentant: P. de Casparis, avocat)

Pârât: Oficiul European de Poliţie (Europol)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei din 4 octombrie 2007 prin care Europol l-a informat pe reclamant că nu există nicio posibilitate de a-i oferi un post permanent.

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei din 4 octombrie 2007 prin care pârâtul l-a informat pe reclamant că nu există nicio posibilitate de a-i oferi un post permanent, precum și a Deciziei din 29 aprilie 2008 de respingere a reclamației formulate împotriva primei decizii și împotriva Deciziei din 12 iunie 2008 care o prelungește pe cea din 4 octombrie 2007;

obligarea Oficiului European de Poliţie (Europol) la plata cheltuielilor de judecată.

____________