Language of document :

Tožba, vložena 30. julija 2008 - Kipp proti Europolu

(Zadeva F-65/08)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Michael Kipp (La Haye, Nizozemska) (zastopnik: P. de Casparis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 4. oktobra 2007, s katero je Europol obvestil tožečo stranko, da ni nobene možnosti, da bi ji ponudil delo za nedoločen čas.

Predlogi tožeče stranke

Odločba z dne 4. oktobra 2007, s katero je tožena stranka obvestila tožečo stranko, da ni nobene možnosti, da bi ji ponudila delo za nedoločen čas, in odločba z dne 29. aprila 2008, s katero je bila zavrnjena pritožba, ki je bila vložena zoper prvo odločbe in odločbo z dne 12. junija 2008, ki potrjuje odločbo z dne 4. oktobra 2007, naj se razglasita za nični;

Europolu naj se naloži plačilo stroškov.

____________