Language of document :

Жалба, подадена на 6 август 2008 г. - Visser-Fornt Raya/Европол

(Дело F-67/08)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: Maria Teresa Visser-Fornt Raya (Хага, Нидерландия) (представител: P. de Casparis, avocat)

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол)

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението от 4 октомври 2007 г., с което Европол уведомява жалбоподателя, че няма никаква възможност да го назначи на постоянна длъжност.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 4 октомври 2007 г., с което ответникът уведомява жалбоподателя, че няма никаква възможност да го назначи на постоянна длъжност, както и решението от 29 април 2008 г. за отхвърляне на жалбата, подадена срещу първото решение, и решението от 12 юни 2008 г., с което се потвърждава това от 4 октомври 2007 г.,

да се осъди Европол да заплати съдебните разноски.

____________