Language of document :

Žaloba podaná dne 6. srpna 2008 - Sluiter v. Europol

(Věc F-68/08)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Rudolf Sluiter (Hillegom, Nizozemsko) (zástupce: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ze dne 4. října 2007, ve kterém Europol informoval žalobce, že nemá možnost nabídnout mu stálé zaměstnání

Návrhové žádání žalobce

-    zrušit rozhodnutí ze dne 4. října 2007, ve kterém žalovaný informoval žalobce, že nemá možnost nabídnout mu stálé zaměstnání, jakož i rozhodnutí ze dne 29. dubna 2008, kterým se zamítá stížnost podaná proti prvnímu rozhodnutí a rozhodnutí ze dne 12. června 2008, které navazuje na rozhodnutí ze dne 4. října 2007;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

____________